therapie, coaching en training

 ..... Werkwijze .....

Je hebt voor behandeling door Seniority.nu geen doorverwijzing nodig.

1. Kennismakingsgesprek
 

Het doel hiervan is om na te gaan of er een klik is tussen cliënt en behandelaar. Er wordt beoordeeld wat de beste aanpak is voor het probleem van cliënt en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies. Eventueel kan doorverwijzing plaatsvinden naar een andere hulpverlener. Het kennismakingsgesprek is gratis.

2. Behandelovereenkomst en kosten

De Behandelovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend. Dit is de formele start van het behandelingstraject. Hierin zijn ook de kosten vastgelegd. De kosten voor een sessie bedragen voor particulieren €75,00, inclusief BTW en reiskosten. Voor bedrijven en organisaties maken we graag een op maat gemaakte offerte.

3. Intakegesprek

Het doel van het intakegesprek is het analyseren en vaststellen van de hulpvraag en het door de cliënt gewenste resultaat van de behandeling. 

4. Sessies

De sessies worden uitgevoerd zoals in de overeenkomst is vastgelegd. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. 

 

5. Evaluatie

Halverwege het traject wordt geëvalueerd of de gesprekken het beoogde resultaat opleveren. Aan het eind van de laatste sessie wordt het gehele traject geëvalueerd.

 

6. Terugkomgesprek

Indien gewenst kunnen er na enige tijd een of meer terugkomgesprekken worden afgesproken.

 

Relaties

 

 

 

Facebook