Vitaal door coaching!

 ..... Werkwijze .....

1. Kennismakingsgesprek

 

Het doel van het kennismakingsgesprek is om na te gaan of er een klik is tussen cliënt en coach. Er wordt beoordeeld of coaching de beste aanpak is voor het probleem dat cliënt ervaart en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies. Als niet tot coaching wordt besloten kan de coach een andere hulpverlener adviseren. Het kennismakingsgesprek is gratis.

2. Coachovereenkomst en kosten


De Coachovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend. Dit is de formele start van het coachingstraject. Hierin zijn ook de kosten vastgelegd. De kosten voor een sessie bedragen voor particulieren €75,00, inclusief BTW en reiskosten. Voor bedrijven en organisaties maken we graag een op maat gemaakte offerte.

3. Intakegesprek

 

Het doel van het intakegesprek is het analyseren en vaststellen van de hulpvraag en het door de cliënt gewenste resultaat van het coachingstraject. Ter voorbereiding op het intakegesprek heeft cliënt het intakeformulier ingevuld en opgestuurd naar de coach.

4. Sessies


De sessies worden uitgevoerd zoals in de overeenkomst is vastgelegd. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Een coachingstraject bestaat meestal uit 5 tot 7 sessies.

 

5. Evaluatie


Halverwege het traject wordt geëvalueerd of de gesprekken het beoogde resultaat opleveren. Aan het eind van de laatste sessie wordt het gehele traject geëvalueerd.

 

6. Terugkomgesprek


Indien gewenst kunnen er na enige tijd een of meer terugkomgesprekken worden afgesproken.

 

Relaties

 

 

Facebook