therapie, coaching en training

..... Waarvoor kun je bij Seniority.nu terecht .....

 Hieronder zijn enkele thema’s beschreven waarvoor je bij  Seniority.nu terecht kunt:

  • de regie over je eigen leven nemen
  • omgaan met veranderingen
  • verstoring van balans, bijvoorbeeld: werk – privé, nemen – geven, gevoel - verstand
  • verlies- en  rouwverwerking
  • beter voor jezelf zorgen
  • grenzen stellen
  • verbeteren zelfinzicht
  • verbeteren van relaties
  • verbeteren van de communicatie en samenwerking

Deze thema’s kunnen zowel je zakelijke als persoonlijke situatie beïnvloeden. 

 

Werkgerelateerde vragen

Mensen kunnen op hun werk met situaties te maken krijgen, waardoor het werkplezier afneemt, het werken als last wordt gezien en gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. 

Persoonlijke vragen

Mensen kunnen met tal van (levens)vragen te maken krijgen waarbij psychosociale ondersteuning gewenst kan zijn.


 

Relaties

 

 

 

Facebook