Vitaal door coaching!

..... Het begrip psychodynamische coaching .....

Psychodynamisch coaching is  een krachtige en flexibele methode die je energie geeft, in beweging zet en kracht geeft. Je werkt van je huidige situatie naar de situatie die jij wilt bereiken. Jouw vraagstelling staat hierin centraal. Er worden verschillende technieken ingezet die passen bij jou en je situatie met als doel een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand te brengen. Seniority.nu is daarbij jouw professionele begeleider.

 

 

..... Waarom coaching? .....

Coaching heeft bewezen dat het in beperkte tijd goede resultaten oplevert. Coaching is laagdrempelig, betrouwbaar en alle aandacht is tijdens het coachingstraject voor jou en het verbeteren van jouw situatie. Je coach oordeelt niet. Hij ondersteunt je. Jij ervaart dat je er niet alleen voor staat.

Tijdens de gesprekken werken we doel- en resultaatgericht aan de vraagstelling die jij en de coach gezamenlijk hebben geformuleerd om jouw situatie te verbeteren.

 

Relaties

 

 

Facebook